Projekt Caps-CRM

Nazwa projektu: "Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientamiCAPS-CRM"

Nazwa beneficjenta: Caps Dariusz Ostrowski

Wartość projektu: 304 425,00 zł

Wartość dofinansowania EFRR: 100 512,50 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 17 737,50 zł

Dla rozwoju Mazowsza

CAPS-CRM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www. mazowia.eu

O CAPS-CRM

 • obsługa zapytań
 • analiza potrzeb klienta
 • ofertowanie
 • przyjmowanie zleceń
 • przydzielanie zleceń
 • administrowanie
 • konserwacja
 • monitorowanie
 • zgłaszanie potrzeby zmian
 • zarządzanie cyklem życia zasobów
 • historia użytkowania
 • rozwiązywanie problemów
 • delegowanie pracowników
 • przekazywanie wiedzy
 • baza gotowych rozwiązań

System CAPS-CRM jest narzędziem informatycznym umożliwiającym firmie wykształcenie i utrzymywanie w sposób uporządkowany określonych relacji z klientami, pracownikami i podwykonawcami.

System CAPS-CRM jest ściśle dostosowany do procesu obsługi klientów, zaprojektowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby oraz oparty na 10-letnich doświadczeniach biznesowych CAPS.

Możliwości systemu

Caps-CRM

 • zarządzanie procesem obsługi klientów usług outsourcingu informatycznego;
 • zarządzanie procesem obsługi zleceń przez pracowników i podwykonawców;
 • usystematyzowanie i ustrukturyzowanie wiedzy o klientach ich zasobach informatycznych;
 • publikowanie i wyszukiwanie dokumentacji i informacji typu know-how w zakresie technologii informatycznych;
 • łatwe wdrażanie nowych pracowników i podwykonawców oraz organizowanie zastępstw;
 • komunikację pomiędzy klientami, pracownikami i podwykonawcami;
 • dostęp do systemu przez Internet 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
 • generowanie raportów rozliczeniowych dla klientów;
 • rozliczanie pracowników i podwykonawców z wykonanych zadań;
 • dostęp do systemu za pomocą urządzeń mobilnych typu smartfon/tablet;
 • dostęp do informacji o pełnej historii współpracy z klientami i zrealizowanymi zleceniami;
 • usystematyzowanie procedury realizacji zleceń;
 • automatyzację procesu przyjmowania zleceń z urządzeń teleinformatycznych;
 • gromadzenie i udostępnianie on-line dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi usługami;
 • generowanie raportów do systemu ERP/FK celem wystawiania dokumentów finansowych związanych z realizacją usług;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji kontaktowych dotyczących klientów, pracowników ipodwykonawców z uwzględnieniem potrzeb i zakresu kompetencji;
 • obsługę klientów w języku angielskim.

Korzyści dla CAPS

 • szybka reakcja na problemy klientów
 • zwiększenie możliwości obsługi wielu różnorodnych przedsiebiorstw;
 • zwiększenie możliwości współpracy z podwykonawcami, zatrudniania pracowników czasowych;
 • ustrukturyzowana dokumentacja dotycząca klientów i usług wykonywaych przez CAPS;
 • zwiększenie zdolności wykorzystania informacji o klientach;
 • podnoszenie jakości obsługi;
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
 • dostęp do informacji on-line w trybie 24/7/365;
 • możliwość obsługi w języku angielskim;
 • usystematyzowanie procedur realizacji zleceń;
 • zaawansowane raportowanie i eksport danych do systemu ERP/FK

Wybrane funkcje

Automatyzacja pracy

CAPS-CRM

Elektroniczna rejestracja czasu pracy

CAPS-CRM

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr I/2011/CAPS-CRM

z dnia: 1 września 2011

W związku z zamiarem realizacji projektu polegającego na "zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami CAPS-CRM" wymagającego przygotowania projektu wykonawczego systemu, Caps Dariusz Ostrowski, ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo poszukuje wykonawcy projektu oprogramowania o specyfikacji określonej w załączniku do niniejszego zapytania.

Pełna treść zapytania z załącznikami

Zapytanie ofertowe nr I/2012/CAPS-CRM

z dnia: 16 lipca 2012

W związku z zamiarem realizacji projektu polegającego na "zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami CAPS-CRM" wymagającego przeprowadzenia działań promocyjnych projektu, Caps Dariusz Ostrowski, ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo poszukuje wykonawcy usług o specyfikacji określonej w załączniku do niniejszego zapytania.

Pełna treść zapytania z załącznikami

Zapytanie ofertowe nr II/2012/CAPS-CRM

z dnia: 1 sierpnia 2012

W związku z realizacją projektu polegającego na "zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami CAPS-CRM" wymagającego platformy sprzętowej, Caps Dariusz Ostrowski, ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo poszukuje dostawcy i instalatora sprzętu komputerowego i sieciowego o specyfikacji określonej w załączniku do niniejszego zapytania.

Pełna treść zapytania z załącznikami

Zapytanie ofertowe nr III/2012/CAPS-CRM

z dnia: 3 sierpnia 2012

W związku z realizacją projektu polegającego na "zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami CAPS-CRM" wymagającego platformy sprzętowej, Caps Dariusz Ostrowski, ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo poszukuje Legionowo poszukuje wykonawcy bazy danych i serwisu internetowego specyfikacji określonej w załączniku do niniejszego zapytania.

Pełna treść zapytania z załącznikami

Zapytanie ofertowe nr IV/2012/CAPS-CRM

z dnia: 21 grudnia 2012

W związku z zamiarem realizacji projektu polegającego na „zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami CAPS-CRM” wymagającego przeprowadzenia działań promocyjnych projektu, Caps Dariusz Ostrowski, ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo poszukuje wykonawcy usług o specyfikacji określonej w załączniku do niniejszego zapytania.

Pełna treść zapytania z załącznikami

Zapytanie ofertowe nr V/2012/CAPS-CRM

z dnia: 15 grudnia 2012

W związku z realizacją projektu polegającego na „zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami CAPS-CRM”, Caps Dariusz Ostrowski, ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo poszukuje wykonawcy rozbudowy systemu CAPS-CRM o specyfikacji określonej w załączniku do niniejszego zapytania.

Pełna treść zapytania z załącznikami

FaLang translation system by Faboba
Top