Outsourcing
informatyczny

Korzyści biznesowe & przewaga strategiczna

Obsługujemy i wspieramy informatycznie:

Małe firmy

Małe firmy

Zatrudnianie informatyka na pełen etat w małej firmie najczęściej nie ma uzasadnienia. Koszt doświadczonego specjalisty IT jest wysoki...

Średnie firmy

Średnie firmy

Firma licząca powyżej 100 pracowników jest w sytuacji, kiedy zatrudnienie etatowego informatyka wydaje się być konieczne...

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Duże firmy mogą zlecać partnerowi outsourcingowemu niezbędne, rutynowe operacje takie jak np.: zarządanie siecią, zarządzanie serwerami, etc.

Szkoły i uczelnie

Szkoły i uczelnie

Systemy telefinformatyczne są tak samo ważne dla szkół jaki i dla biznesu. Szkoły - tak jak biznes - wymagają profesjonalnych usług, które umożliwią im skoncentrowanie się na procesie edukacyjnym.

Proponujemy rozwiązania:

Standardowe
rozwiązania informatyczne

Dobór i wdrożenie

Standardowe rozwiązania informatyczne zapewniają obsługę 70% procesów biznesowych wspólnych dla większości firm. Konkurencyjność organizacji zależy w dużej mierze od umiejętności wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi oraz od stopnia ich dopasowania do specyfiki danej firmy. Pomagamy znaleźć odpowiednie narzędzia i efektywnie je wykorzystać.

70% procent procesów biznesowych
30% procesów biznesowych
procesy biznesowe

Indywidualne
oprogramowanie na zamówienie

Tworzenie i rozwój

30% procesów biznesowych ma unikatowy charakter i może być wspierane przez rozwiązania indywidualne, których zastosowanie pozwala znacznie zwiększyć przewagę konkurencyjną. Tworzymy takie rozwiązania i zapewniamy ich rozwój zgodny z potrzebami firmy.

Skontaktuj się:

e-mail:
[show/pokaż]

Instalacja sieci komputerowych

Fotolia 18248495 XS

 • instalacja dostępu do Internetu
 • instalacja i konfiguracja urządzeń firewall
 • instalacja i konfiguracja systemów / central telefonicznych
 • tworzenie sieci VPN
 • budowa sieci strukturalnych
 • modernizacje i pomiary sieci
 • dostawy i instalacja wyposażenia / switchów, rotuerów, mostów
 • monitoring sieci

Administracja systemami

Czy chcesz zatrudnić administratora?

Fotolia 45213751 XS 

Inżynierowie Caps zajmą się rutynowymi czynnościami administracyjnymi i jeśli trzeba - nowymi zadaniami. Elastyczne pakiety serwisowe pozwalają zdefiniować jak wiele czasu miesięcznie/kwartalnie/rocznie poświęcimy na bieżące utrzymanie systemów. Klient decyduje o tym w jaki sposób wykorzysta czas naszych doświadczonych specjalistów.

W ramach bieżącej obsługi administracyjnej zapewniamy usługi takie jak:

 • monitoring sprzętu i oprogramowania,
 • aktualzacja systemów operacyjnych,
 • dostrajanie systemów i analizy wydajności,
 • sprawdzanie logów systemowych,
 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • zarządzanie zasobami (foldery sieciowe, drukarki),
 • migracja danych,
 • zarządzanie bazami danych,
 • mirroring,
 • instalacja nowego oprogramowania i sprzętu,
 • projektowanie, wykonywanie i monitorowanie backupów danych.

Doradztwo IT

Technologie IT z duchem biznesu

Fotolia 20290981 XS

Zdajemy sobie sprawę z różnorodności celów i unikalnych procesów biznesowych jakie mają nasi klienci, a co za tym idzie ze zróżnicowanych wyzwań technologicznych jakie przed nimi stają. Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i szerokie doświadczenie w różnych dziedzinach informatyki i potrafią zapewnić doradztwo we wszelkich kwestiach nią związanych. Dzięki naszej pomocy możliwe jest zapewnienie większej dostępności systemów (uptime) oraz utrzymanie ich na możliwie najwyższym poziomie wydajności. Doradzamy w jaki sposób rozwijać infrastrukturę tak, aby osiągnąć większą wydajność biznesu i jednocześnie redukować koszty operacyjne. Udzielamy wsparcia i wskazówek na wszystkich etapach projektów IT - od fazy projektowania, poprzez implementację, wdrażanie najlepszych praktyk, przeprojektowywanie procesów, analizę wydajności - aż po bieżące zarządzanie.


zzzzzzzzzzz

Pomoc i wsparcie telefoniczne i online

Pomoc techniczna w zasięgu ręki

Fotolia 21375622 S

W razie wystąpienia problemu technicznego jeden telefon do koordynatora Caps wystarczy aby rozpocząć rozwiązywanie sprawy. Konsultant rozwiąże problem przez telefon lub zarejestruje i przekaże sprawę inżynierowi do załatwienia - na miejscu u klienta - jeszcze w tym samym dniu roboczym. Nie trzeba obawiać się wysokiego rachunku za obsługę - każdy plan serwisowy Caps obejmuje określony pakiet godzin, które mogą być dowolnie wykorzystane np. na usuwanie awarii czy pomoc w obsłudze oprogramowania.

Działania zaradcze, ochrona i diagnostyka IT

Naprawić zanim coś się zepsuje

Fotolia 29572762 XS

Wszystkie oferowane przez Caps plany serwisowe obejmują przeprowadzanie planowych działań kontrolnych i prewencyjnych mających na celu zapobieganie awariom. W czasie wykonywania tych czynności nasi inżynierowie wykonują serię czynności diagnostycznych specyficznych dla infrastruktury informatycznej klienta. Dzięki działaniom zapobiegawczym możemy ograniczyć przestoje, które powstają zwykle w wyniku słabego administrowania oprogramowaniem i sprzętem. Mniej awarii technicznych - to mniej zakłóceń w działaniu biznesu.

Outsourcing Informatyczny

Fotolia 31938541 XS

Nasze usługi

 • admistrowanie infrastrukturą IT
 • help desk i szkolenia użytkowników
 • usuwanie awarii / profilaktyka
 • monitoring infrastruktury i usług
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • profilaktyka antywirusowa
 • centralne systemy antyspamowe
 • archiwizacja i backup danych
 • aktualizacje oprogramowania
 • instalacja sprzętu i oprogramowania
 • instalacja serwerów
 • hosting
 • konserwacja i upgrade sprzętu
 • dostawy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
 • doradztwo przy inwestycjach informatycznych

O nas

Caps specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych usług outsourcingu informatycznego dla firm polskich i oddziałów firm zagranicznych. Stanowimy zgrany zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Działamy na rynku od siedmiu lat, nasza firma stale rośnie i cieszy się niesłabnącym zaufaniem klientów.

Caps wyróżnia się tym, że koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb informatycznych małych i średnich firm oraz oddziałów dużych przedsiębiorstw. Doskonale rozumiemy problemy związane z informatyką i potrafimy szybko je rozwiązywać. Wśród naszych klientów są małe i średnie polskie firmy oraz duże międzynarodowe korporacje. Współpracujemy z zespołami help desk i personelem IT naszych klientów we Francji, UK, Niemczech, Hiszpanii oraz wielu innych krajach. Zapewniamy asystę na miejscu i działamy jako pierwsza linia wsparcia informatycznego.

Caps daje klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala zapomnieć o problemach związanych z informatyką. Zapewniamy utrzymanie wysokiej efektywności zasobów informatycznych i ich rozwój wraz ze wzrostem potrzeb.

Szkoły i uczelnie

Opieka informatyczna dla Szkół i Uczelni

Fotolia 18976863 XS

Systemy telefinformatyczne są tak samo ważne dla szkół jaki i dla biznesu. Jeśli nauczyciel zaplanował lekcje, która zależy od systemu IT, a ten zawiedzie - cenny czas jest stracony. Uczniowie nie zostaną po godzinach aby nadrobić lekcje. Szkoły - tak jak biznes - wymagają profesjonalnych usług, które umożliwią im skoncentrowanie się na procesie edukacyjnym.

Do korzyści jakie przynosi outsourcing IT dla edukacji należą:

 • Najwyższy poziom profesjonalnych usług informatycznych przy koszcie nie przekraczającym zatrudnienia specjalistów;
 • Dostęp do profesjonalistów, na których zwykle edukacja nie może sobie pozwolić;
 • Aktywne wsparcie i wykrywanie problemów zanim ograniczą dostępność systemów w czasie lekcji;
 • Utrzymanie infrastruktury na takim poziomie obsługi jak dla biznesu;
 • Dostęp do umiejętności i doświadczenia specjalistów wtedy, kiedy są potrzebni;
 • Wysoka dostępność zewnętrznych specjalistów różnych dziedzin informatyki w porównaniu ze szkolnym informatykiem;
 • Obsługa niezbędnych rutynowych czynności administracyjnych na poziomie zgodnym ze standardami.

Przedsiębiorstwa

Wsparcie informatyczne dla Przedsiębiorstw

Fotolia 49860752 XS

Duże firmy mogą zlecać partnerowi outsourcingowemu niezbędne, rutynowe operacje takie jak np.: zarządanie siecią, zarządzanie serwerami, etc. Mogą także korzystać ze specjalistycznych umiejętności firmy zewnętrznej, których nie mają u siebie lub wykorzystać bardziej efektywny proces zewnętrznego dostawcy dla podniesienia własnej konkurencyjności.

Niektóre problemy przed jakimi może stanąć kierownik działu informatyki dużej firmy:

 • Biznes wymaga wyższego poziomu usług, ale nie można zatrudnić więcej ludzi dla zaspokojenia tych potrzeb;
 • Budżet informatyczny zostaje zmniejszony, ale zapotrzebowanie na usługi pozostało na tym samym poziomie;
 • Niezbędne są innowacje, ale zespół IT nie ma czasu skupić się na projektach rozwojowych, bo jest zajęty sprawami bieżącego wsparcia i utrzymania;
 • Zespół nie ma know-how w dziedzinie nowych technologii, a nie ma czasu na szkolenia i nie może się szkolić w czasie pracy.
 • Współpracując blisko z partnerem zewnętrznym można sprostać tym wyzwaniom poprzez:
 • Wynajęcie specjalistów do obsługi niektórych obszarów, np: wsparcie po godzinach pracy, help desk, pomoc zdalna;
 • Outsourcing rutynowych czynności administracyjnych zarządzania serwerami, sieciami, aplikacjami biurowymi, etc.;
 • Outsourcing specjalistów w takim czasie i zakresie - w jakim wymaga tego business;
 • Outsourcing czasowy do bieżącej obsługi w trakcie prowadzenia projektów rozwojowych;
 • Outsourcing usługi wykonywanej w nowej lub nieznanej technologii.

Małe firmy

Obsługa informatyczna dla Małych Firm

Fotolia 20290981 XS

Zatrudnianie informatyka na pełen etat w małej firmie najczęściej nie ma uzasadnienia. Koszt doświadczonego specjalisty IT jest wysoki, a ponadto w małej firmie zwykle nie ma zapotrzebowania na jego pracę w pełnym wymiarze czasu.

Informatycy chcą zwykle być na bieżąco z technologią, odczuwają głód poznawania nowych i coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych. To powoduje, że w pogoni za nowinkami mogą generować niepotrzebne koszty oraz są skłonni zmienić pracę na taką, która obiecuje im dalszy rozwój zawodowy.

Dlatego wiele małych firm decyduje się na outsourcing IT, który oferuje szereg korzyści, a w tym: niezawodne usługi, stałość obsługi, swobodę od problemów kadrowych i ograniczenie ryzyka związanego z nieobecnością w pracy.

Pracując w niewielkiej firmie często trzeba wykonywać jednocześnie wiele różnych funkcji. Zwykle kierownikowi biura zostawia się obowiązki, których inni nie mogą lub nie chcą pełnić. Odpowiedzialność za sprawy informatyczne jest jedną z tych funkcji, a w tym utrzymywanie aplikacji biurowych, sieci, wspieranie i szkolenie informatyczne kolegów, itp.

Caps promuje outsoucing jako najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia ciągłego wsparcia w dziedzinie technologii informatycznych i zarządzania infrastrukturą techniczną. Dzięki takiemu wsparciu rola kierownika w obszarze informatyki sprowadza się już tylko do monitorowania i nadzorowania specjalistów IT zewnętrznego partnera.

 • Zapewniamy nieprzerwaną pracę sieci komputerowych, urządzeń komputerowych, systemów i aplikacji oraz jesteśmy do dyspozycji zawsze wtedy, kiedy użytkownicy potrzebują pomocy informatycznej.
 • Nasze kompleksowe usługi outosurcingowe świadczymy na terenie Warszawy i okolic.
 • Dostosowujemy zakres i warunki współpracy do specyficznych wymagań klientów. Rozumiemy, że niektóre firmy mogą mieć unikalne potrzeby związane z niestandardowym sposobem działania.
 • Jesteśmy proaktywni w naszych działaniach - staramy się wyprzedzić problemy i zapobiegać im. W tym celu monitorujemy infrastrukturę klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Usuwamy problemy zanim zostaną zauważone przez użytkowników. Czynności wymagające przerw w działaniu systemów wykonujemy poza godzinami pracy klienta.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami celem przedstawienia oferty kompleksowej obsługi informatycznej Państwa firmy.

Średnie firmy

Usługi informatyczne dla Średnich Firm

Fotolia 49661378 XS

Firma licząca powyżej 100 pracowników jest w sytuacji, kiedy zatrudnienie etatowego informatyka wydaje się być konieczne. Koszty kontraktu outsourcingowego są wyższe, niż wynagrodzenie jednego specjalisty IT. Są jednak powody by korzystać z usług zewnętrznych.


Powody dla których warto korzystać z outsourcingu IT:

 • Zatrudnienie pojedynczego specjalisty oznacza, że w czasie urlopu lub choroby firma pozostaje bez wsparcia informatycznego - outsourcing zapewnia takie wsparcie nieprzerwanie;
 • Jedna osoba lub mały zespół zwykle nie posiada dużego spektrum umiejętności gwarantujących rozwiązanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić - partner outsourcingowy posiada szeroki zakres umiejętności i duże doświadczenie;
 • W czasie, kiedy klient potrzebuje więcej zasobów firma outsorcingowa może skierować do pracy większą liczbę specjalistów;
 • Kontrakt outsourcingowy zapewnia usługi poza standardowymi godzinami pracy;
 • Pracownik zwykle nie ma podejścia usługowego, takiego jak partner zewnętrzny.
 • Średniej wielkości firmy wykorzystując outsourcing mogą zastąpić cały swój dział IT. To oznacza, że zmieniają model kosztów stałych na model kosztów zmiennych, który w obecnym klimacie ekonomicznym jest szczególnie korzystny.
FaLang translation system by Faboba
Top